Joyería

Oro, diamantes
8882970AYBAX
Oro, diamantes
888523AJBAXS